[Du står her: Om oss]

Om Raufoss Offshore

Raufoss Offshore AS er et industriselskap som utvikler høyteknologiske løsninger
og produserer mekaniske komponenter, system verktøy, inventar, montering og testing for selskaper innen olje, gass, forsvar og bildeler.

Vårt firma tilbyr våre kunder Ingeniørtjenester, mekanisk produksjon, måling i målemaskin, varmebehandling / herde tjenester i godkjent kalibrerte ovner og andre prosesser.

Vår bedrift er lokalisert i Raufoss Industripark , den nest største industripark i Norge.

Vår Ingeniøravdelingen sammen med 30 sertifiserte verktøymakere og CNC operatører i fresing, erosjon, dreiing, sliping og montering jobber sammen for å sikre riktig kvalitet til rett tid

Høy presisjon kreves for produksjon av industriverktøy og komponenter.
Dette inkluderer presise maskineringstoleransene, høye standarder for liv, fleksibilitet og økonomisk produksjon.
Vi kjenner potensialet og begrensningene i ulike materialer, prosesser og verktøy. 
Verktøyene vi produserer er mest for smiing og brukes for serieproduksjon av forsvars- og bilindustrien metallkomponenter.

Raufoss Offshore tilbyr et kunnskapssenter med følgende tjenester tilgjengelige :
* Engineering tjenester
* Maskinering / CNC / Frese / Dreie
* Herding/Varmebehandling
* Montering / Testing / installasjon / Sluttkontroll inkludert måling / Levering


Raufoss Offshore AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og EN ISO 14001
Og vi jobber tett med våre leverandører for å få systematisk kvalifiseringsprosess basert på kundenes behov .

Raufoss Offshore AS er et inkluderende selskap hvor vårt hovedmål er å få plass til alle som kan og vil arbeide .

Raufoss Offshore er også medlem av TotalGruppen, som er en industriell nettverksorganisasjon
med formål å styrke innovasjon og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium .
Dette nettverket har 40 medlemsbedrifter med til sammen ca 3000 medarbeidere .