[Du står her: Produkter & Tjenester/Raufoss/Maskinering og montering tjenester]

Slipe, Frese, , Dreie, Erodering, testing og montering

Raufoss Offshore maskinerer og produserer industrielle produksjonsverktøy, maskindeler, komponenter, prototyper, samt utfører vedlikeholdstjenester.
Verktøyene benyttes hovedsakelig til serieproduksjon av forsvar, bildeler, offshore og andre komponenter i metall.
Vi har mange års erfaring med produksjon innen forsvars, bil- og flyindustri. Vi har 30 verktøymakere innenfor fresing, erodering, dreiing, sliping og vedlikeholdstjenester.
Vi leverer i hovedsak til kunder i Norge, men eksporterer også produksjonsverktøy og maskinerte maskindeler til Sveits og Canada.
Det stilles høye krav til produksjon av industrielle verktøy og komponenter. Dette omfatter presis maskinering med små toleranser, høye krav til levetid, fleksibilitet og økonomisk produksjon. Vi kjenner potensialet og begrensningene til ulike materialer, prosesser og verktøy. Koblingen mellom maskinering,
herderi og avansert CNC sliping gjør fremstilling av produkter med små toleranser og fine overflatekrav trygg og effektiv.
Alle avdelingene i produksjon jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid (TPM)

Freseavdelingen består av 3-akse og 5-akse CNC fresemaskiner.
Fresemaskinene programmeres av verktøymakere via Solid-Cam.
Dimensjoner på fresemaskiner se liste nedenfor.

Dreieavdelingen består av CNC-dreiebenker, den største av disse har også roterende verktøy.
Dimensjoner på dreiebenker se liste nedenfor.

Slipeavdelingen består av 2.stk. CNC-sylindersliper/hullsliper, 1.stk. CNC-plansliper og diverse manuelle plan og sylinderslipere.
CNC- slipemaskinene kan slipe utvendige og innvendige fasonger.
Dimensjoner på slipemaskiner. Se liste nedenfor.

FRESING

DMU 80P
MAHO 700 S
Deckel Maho 50 V (5akser)
Deckel Maho 50 T
Correa 2-26
Correa ct-22 plus

Dimensjoner (mm)

800-800-800 CNC
700-500-600 CNC
500-380-380 CNC
500-400-400 CNC
2500-1200-1000 CNC
2000-700-700 CNC

 
DREIING

Nakamura TMC 4
Nakamura TMC 200
Voest Alpine E 35
Voest Alpine E 35
Yamazaki
Ikegai A 20

01.01.09
Mori Seiki NL3000Y m/freseenhet

Max       Max
diam.     lengde

360        450 CNC
200        350 CNC
200        1000 CNC
200        1000 CNC
700/950 3000/250 CNC
500        1500
420        1200 CNC
 
   
ERODERING

Charmiles

Dimensjoner (mm)

750 500 300 CNC

 
SLIPING
Rundsliping
Kellenberger utv./innv.
Kellenberger utv./innv.
Studer
Studer Skrå (Ender /Avretting)
Matrix (Gjengesliper)
Hullsliping
Cincinati
Hauser (Jiggsliper)
Plansliping
Z&B
Blohm HFS 6
Jung
Jakobsen
PeTeWe (Projektorformsliper)
Jungner (Verktøysliper)
Deckel (Verktøysliper)
Max      Max
diam.    lengde

500      1000 CNC
350      1000 CNC
200        440
250        200
160        180

400        500
130        115
Lengde   Bredde    Høyde
1000       400        400 CNC
600         300         300
450         200         180
600         250          550

 

Ellers tilbyr vi montering av komponenter (Assembly parts)