[Du står her: Produkter & Tjenester/Raufoss/Herding]

Herderiet på Raufoss

For å ivareta stålets styrke og utnytte dets potensialer er en riktig varmebehandling en betingelse for et godt sluttresultat.
Korrekt utført varmebehandling er avgjørende for produktets holdbarhet og slitestyrke.
Raufoss Offshore utfører varmebehandling etter spesifiserte prosedyrer tilpasset de egenskaper stålet skal ha.

Vi tilbyr varmebehandling utført med god kompetanse og lang erfaring innen faget.
Dette, sammen med styrte prosesser utført i kalibrerte ovner sikrer samme resultat hver gang.
Alle våre ovner er kalibrerte etter standarden AMS 2750 D.

Vi leverer herderapport m/utført hardhetsmåling og prosessutskrift som viser tid og temperaturforløp ved kundekrav.

Ta kontakt for å diskutere stålvalg eller varmebehandlingsalternativer for å sikre et best mulig resultat. Vi har et tett samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing sine metallurger og laboratorier ved behov.


Vi har følgende hovedprosesser:

Gjennomherding:

 • Vacumherding og varmebehandling i vacum ovn:
  • Luftherdet stålkvalitet
  • Gløding av rustfritt (Enkelte kvaliteter)
  • Varmebehandling av titan, inconel etc.
 • Herding i kammerovn
  • Oljeherdet stålkvalitet

Herdeprosesser som gir et herdesjikt:

 • Settherding av SS2511, St 52 etc.
  • Sjikt mellom 0,3 og opptil 1,2 m.m
  • Overflatehardhet samt i sjikt ca. HRc 58-62 (650-750 HV)
  • Kjernehardhet i materialet opprettholdes som før herding.
  • Kan maskeres for å unngå hard overflate på partier av delene.
 • Nitrokarburering (Nitrering):
  • Foregår ved 570 grader C.
  • Hardhet på ca. HRc 65. Dette er avhengig av stålkvalitet.
  • Sjikt på 0,02 m.m
  • Kan maskeres for å unngå hard overflate på partier av delene.
  • Gunstig med tanke på friksjon, stål mot stål.
  • Virker positivt med tanke på korrosjon (Er ikke et korr. middel)
 • Glødeprosesser:
  • Spenningsgløding
 • Mellom grov og finmaskinering av deler
 • Etter sveising
  • Mykgløding

Kontaktinformasjon:

Finn Lundgård
Leader Hardening and Material Shop
Cell phone: + 47 982 39 825 :: Phone: +47 40 00 37 00 :: Fax: +47 61 15 19 30
Finn.lundgard@raufossoffshore.com