[Du står her: Nyheter/Lærling ved Raufoss Offshore AS vinner gjev pris!]

Lærling ved Raufoss Offshore AS vinner gjev pris!

Elevprisen på yrkesfag for 2015/2016 har gått til Jesper Skaslien

Raufoss Offshore AS er stolte av å ha denne unge flinke lærlingen hos seg.
Elevprisen på yrkesfag for 2015/2016 har gått til Jesper Skaslien.

Fylkestinget i Hedmark fylkeskommune har opprettet priser for å hedre gode prestasjoner hos både lærere og elever.
Det var fylkesråd Aasa Gjestvang som offentliggjorde prisen på en pressekonferanse 29. November 2016

Raufoss Offshore vil gjerne gratulere Jesper Skaslien med prisen, og er meget stolte over at
årets elev på yrkesfag fra Elverum videregående skole er en av våre lærlinger!

"Kontaktlærer ved skolen sier at Skaslien har gjort en utrolig god innsats og
fått gode resultater, samtidig som han har bidratt sterkt til et godt klasse- og skolemiljø."

Vi gratulerer !